fbpx

VietinBank dự kiến lãi 16.800 tỷ đồng năm nay

Với kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng tối đa 7,5% theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mẹ năm nay sẽ đạt 16.800 tỷ đồng.

Đây là thông tin được ông Lê Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT VietinBank – chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của ngân hàng diễn ra sáng nay (16/4). Trình bày về kế hoạch kinh doanh trong năm nay, ông Lê Đức Thọ cho biết tổng tài sản ngân hàng dự kiến năm nay tăng 6-10% so với cuối năm 2020.

Trong đó, chỉ tiêu tài chính tăng trưởng dư nợ tín dụng dự kiến tối đa là 7,5% theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Ông Thọ cũng cho biết mức tăng trưởng cụ thể sẽ tuân theo điều hành chính sách tiền tệ, chỉ tiêu do cơ quan quản lý giao và nhu cầu cần thiết của nền kinh tế.

Về phần vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư, VietinBank kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng 8-12% so với năm liền trước. Mức tăng trưởng huy động vốn cũng được điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ dự kiến kiểm soát dưới 1,5%.

Với các chỉ tiêu tài chính trên, VietinBank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mẹ sẽ đạt 16.800 tỷ đồng, tương đương cao hơn 2% so với năm 2020.

Chủ tịch HĐQT VietinBank nói thêm trong năm 2021, ngân hàng dự kiến trình NHNN mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10-20% so với năm 2020. Tuy nhiên, sau khi cân đối các yêu cầu quản lý, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm, NHNN đã có thông báo dự kiến phê duyệt mức lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mẹ là 16.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Thọ cũng cho biết mức lợi nhuận kể trên có thể được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong năm.

Về kế hoạch cổ tức, VietinBank chưa chốt tỷ lệ và cơ cấu cổ tức (tiền mặt hay cổ phiếu) năm 2021 và sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan quản lý.

Trong năm 2020, VietinBank là một trong số ít ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh với 17.085 tỷ hợp nhất và 16.449 tỷ đồng riêng lẻ, tăng 45% so với năm liền trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục của ngân hàng.

Theo tài liệu cổ đông sáng nay, VietinBank đưa ra 2 phương án chia cổ tức cổ phiếu với phần lợi nhuận giữ lại sau trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2017-2019.

Trong đó, tại phương án 1, ngân hàng chưa hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017-2018 và phần lợi nhuận còn lại năm 2019; vốn điều lệ ngân hàng vẫn giữ nguyên mức 37.234 tỷ.

VietinBank sẽ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 500 đồng tiền mặt) và cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 17,7% (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu nhận thêm 177 cổ phiếu mới). Với tỷ lệ chi trả này, ngân hàng dự kiến phải chi 1.861 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và dành khoảng 6.600 tỷ đồng để chia cổ tức cổ phiếu.

Với phương án 2, nếu tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank đã hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế các năm 2017, 2018 và lợi nhuận còn lại sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, vốn điều lệ dự kiến đạt hơn 48.000 tỷ.

VietinBank sẽ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% và cổ phiếu tỷ lệ 12,6%. Với phương án này, ngân hàng dự kiến chi 2.400 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và hơn 6.000 tỷ đồng cổ tức cổ phiếu. Sau chia, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên hơn 54.000 tỷ đồng.

Nguồn: https://news.zing.vn/vietinbank-du-kien-lai-16800-ty-dong-nam-nay-post1204948.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.