KHO LẠNH PHÚ MỸ HƯNG

Liên hệ Kho lạnh Phú Mỹ Hưng, KHO LẠNH PHÚ MỸ HƯNG
Công ty Cố Phần Dịch vụ cộng thêm Nhà Việt
  • Địa chỉ: 451 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
  • Điện thoại: +84-28-62697697
  • Di động: 0938 697 697 – 0943 697 697
  • E-mail: [email protected]
  • Website: www.kholanh.net.vn – www.kholanhphumyhung.com