fbpx

VNPT có gần 44.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

Theo Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2020 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, khoản tiền gửi ngân hàng đem về cho VNPT gần 2.700 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm.

Cụ thể, năm 2020 VNPT ghi nhận doanh thu hợp nhất 50.515 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 5.717 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ 2019 dù có sự xuất hiện của dịch Covid-19.

Trong đó, doanh thu từ công ty mẹ đạt 40.644 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.242 tỷ. Các công ty con gồm Vinaphone, VNPT Media và Công ty TNHH MTV Cáp quang đóng góp phần doanh thu còn lại.

Tổng tài sản hợp nhất của VNPT tại thời điểm 31/12/2020 ghi nhận gần 99.240 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 43.943 tỷ đồng, tương đương gần một nửa tổng tài sản. Khoản tiền gửi lớn này đem về cho VNPT gần 2.700 tỷ đồng lợi nhuận tài chính mỗi năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả cuối kỳ 29.940 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức gần 69.300 tỷ đồng.

Trước đó theo Báo cáo chế độ, tiền lương và tiền thưởng của doanh nghiệp, VNPT có 22.842 lao động tính đến hết năm 2020. Doanh nghiệp đã chi trả trung bình gần 25 triệu đồng mỗi tháng để chi trả cho một lao động với tổng quỹ lương hơn 6.838 tỷ.

Tổng quỹ lương cho quản lý của VNPT gồm thành viên HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên là khoảng 12,86 tỷ đồng cùng quỹ thưởng 2,1 tỷ đồng, tương đương mỗi lãnh đạo tại VNPT nhận thu nhập 117,66 triệu đồng mỗi tháng.

Nguồn: https://news.zing.vn/vnpt-co-gan-44000-ty-dong-gui-ngan-hang-post1227099.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.