fbpx

VietinBank tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào 16/4

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào 16/4 tại Hà Nội.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ban hành nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021.

Năm nay, ĐHĐCĐ diễn ra tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là 18/3. Tại đại hội lần này, ban lãnh đạo ngân hàng sẽ báo cáo về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021; báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Ngoài ra, HĐQT cũng họp các nội dung về tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm2020; tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ (nếu có); các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Nguồn: https://news.zing.vn/vietinbank-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-vao-164-post1187868.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.