fbpx

Tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng cho các ngân hàng hỗ trợ Vietnam Airlines

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tái cấp vốn cho các ngân hàng từng cho Vietnam Airlines vay tiền.

Cụ thể, dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (HVN) vay. Tổng số tiền tái cấp vốn là 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn (nếu có).

Trong trường hợp nợ gốc quá hạn, mức lãi suất tái cấp vốn sẽ bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyển thành nợ quá hạn và không tính lãi đối với nợ lãi quá hạn.

Về thời hạn tái cấp vốn, NHNN cho biết thời hạn này sẽ áp dụng theo đề nghị của các ngân hàng, tối đa bằng thời hạn khoản cho vay của nhà băng theo Nghị quyết và không vượt quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc vòn lại nhưng tổng thời gian tái cấp vốn và các lần gia hạn sau không vượt quá 1.092 ngày.

Cũng theo dự thảo được NHNN công bố, cơ quan quản lý tiền tệ tái cấp vốn cho các ngân hàng mà không cần tài sản bảo đảm.

NHNN giải ngân theo đề nghị của ngân hàng trong phạm vi số tiền tái cấp vốn tối đa là 4.000 tỷ và đảm bảo số dư gốc khoản vay tái cấp vốn sau khi giải ngân không vượt quá dư nợ gốc của ngân hàng đã cấp cho Vietnam Airlines.

Về việc trả nợ vay tái cấp vốn, NHNN cho biết các ngân hàng phải trả hết nợ gốc khi khoản vay đến hạn. Trường hợp dư nợ gốc khoản vay tái cấp vốn đã giải ngân lớn hơn số dư khoản cho vay của ngân hàng, trong thời hạn 3 ngày kể từ khi khoản vay đến hạn, các nhà băng phải trả nợ theo thứ tự, đảm bảo dư nợ gốc vay tái cấp vốn bằng số dư khoản cho vay của ngân hàng đã giải ngân với Vietnam Airlines.

Dự thảo của NHNN cũng quy định rõ về trường hợp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro. Trong đó, các ngân hàng được phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong thời hạn tối đa không quá 3 năm kể từ ngày Quyết định của Thủ tướng về việc NHNN tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữa nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro có hiệu lực thi hành.

Trường hợp khoản nợ đến hạn trả mà không được các ngân hàng cơ cấu lại thì các nhà băng này phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN.

Các ngân hàng cũng được yêu cầu xác định số tiền trích lập dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định và phân bổ số tiền này theo năng lực tài chính trong thời gian tối đa 3 năm kể từ ngày Quyết định của Thủ tướng có hiệu lực thi hành.

Nguồn: https://news.zing.vn/tai-cap-von-4000-ty-dong-cho-cac-ngan-hang-ho-tro-vietnam-airlines-post1191334.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.