fbpx

SHB muốn khóa room ngoại để tìm đối tác chiến lược

SHB dự kiến trình cổ đông khóa tỷ lệ sở hữu cổ phần (room) nhà đầu tư nước ngoại đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ở 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiếc lược.

Theo tài liệu cập nhật phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, SHB đã bổ sung tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu (room) của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại ngân hàng.

Theo đó, lãnh đạo SHB cho biết ngân hàng muốn giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực phù hợp và hỗ trợ mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, ngân hàng và cổ đông.

Vì vậy, tại đại hội lần này, SHB dự kiến trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không quá 20% vốn điều lệ. Đồng thời, nhà băng này cũng khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ở mức 10% để dành phần còn lại (20%) tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược.

Theo kế hoạch, thời gian tìm kiếm và lựa chọn đối tác sẽ là 1 năm kể từ ngày cổ đông thông qua chốt tỷ lệ sở hữu trên.

Lãnh đạo SHB cũng xin cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định thời gian chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thực hiện các thủ tục liên quan đến tỷ lệ sở hữu này. Ban lãnh đạo ngân hàng có nhiệm vụ xây dựng phương án, lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật và chiến lược của SHB, có báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo Nghị định 01/2014 của Chính phủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng Việt Nam, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam, và tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SHB mới vào khoảng 4% vốn điều lệ (phần lớn là nhà đầu tư cá nhân), như vậy, room ngoại còn lại tại đây là 26%.

Kế hoạch khóa room ngoại kể trên được lãnh đạo ngân hàng đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu SHB đang giao dịch quanh vùng giá đỉnh lịch sử gần 27.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, SHB hiện là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong 2 năm qua. Từ vùng giá chỉ 5.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019, cổ phiếu ngân hàng này đã tăng liên tục lên vùng giá hiện tại, tương đương mức tăng gần 450% sau 2 năm. Tính trong 6 tháng gần nhất, thị giá SHB cũng đã tăng khoảng 80%.

Cũng tại đại hội cổ đông lần này, SHB sẽ trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 70% so với năm liền trước, mức tăng kỷ lục từ trước tới nay của ngân hàng.

Năm 2020, SHB ghi nhận 3.268 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất sau kiểm toán, tăng 8% so với năm 2019. Với kế hoạch tăng trưởng kể trên, SHB kỳ vọng thu về khoản lãi trước thuế hơn 5.555 tỷ đồng cả năm nay.

Ban lãnh đạo ngân hàng cũng dự kiến trình cổ đông phương án chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trương quốc tế với giá trị tối đa 500 triệu USD. Trong đó, SHB dự kiến niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất đợt phát hành ra thị trường quốc tế nêu trên.

Nguồn: https://news.zing.vn/shb-muon-khoa-room-ngoai-de-tim-doi-tac-chien-luoc-post1206033.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.