Kho lạnh bảo quản thực phẩm

99.000.000 

Danh mục: