fbpx

Mới chỉ có một bộ giải ngân vốn nước ngoài

Duy nhất có Bộ Giao thông Vận tải giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc giao và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm đạt 13,17% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng 13,09% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tính đến ngày 29/3, bên cạnh một số Bộ, ngành và địa phương có tiến độ giải ngân đạt khá, vẫn còn 31 Bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch.

Đáng chú ý là đối với vốn nước ngoài, duy nhất có Bộ Giao thông Vận tải giải ngân, còn lại toàn bộ Bộ, ngành và địa phương đều chưa giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2021.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương báo cáo 4 nội dung. Thứ nhất, kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giao vốn; số vốn ngân sách Nhà nước đến nay chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án; lý do chưa phân bổ.

Thứ hai, các vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến giải ngân chậm của từng dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021, đặc biệt vướng mắc, tồn tại cố hữu từ lâu nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Thứ ba, giải pháp đã triển khai trong thời gian qua để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021; bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ tư, đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất. Đồng thời, bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

Các giải pháp đề xuất được phân thành 2 nhóm: Giải pháp về hoàn thiện thể chế pháp luật (các quy định pháp luật liên quan đến các bước triển khai một dự án từ thủ tục đầu tư, kế hoạch, giải phóng mặt bằng, thi công…); giải pháp về tổ chức thực hiện, trong đó đề xuất giải pháp cho từng loại dự án (dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, dự án thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước đảm bảo giải ngân nhanh theo đúng quy định).

Nguồn: https://news.zing.vn/moi-chi-co-mot-bo-giai-ngan-von-nuoc-ngoai-post1208735.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.