fbpx

HDBank tiên phong triển khai lên Basel III

HDBank (HDB) triển khai nâng cấp tiêu chuẩn Basel II lên Basel III, thông qua áp dụng chỉ số LCR (tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản) và NSFR (hệ số quỹ bình ổn ròng) mới.

Những bước đi của HDBank tiếp tục cho thấy vị thế tiên phong trong việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Cuối năm 2020, ngân hàng thuộc nhóm nhà băng đầu tiên công bố hoàn thành 3 trụ cột của tiêu chuẩn Basel II, phù hợp Thông tư 41, Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ giữa năm 2019, với sự hỗ trợ của các công ty tư vấn uy tín thế giới, HDBank triển khai việc hoàn thiện và nâng cấp Basel III theo từng hạng mục, ưu tiên quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường. Ngân hàng cũng xây dựng hệ thống phương pháp luận, chính sách, cơ cấu tổ chức và công cụ tính toán nhằm triển khai việc nâng cấp chuẩn mực này.

Basel III là phiên bản mới của tiêu chuẩn hoạt động ngân hàng toàn cầu, được ban hành năm 2010 – sau sự kiện khủng hoảng tài chính giai đoạn 2007-2009 nhằm cải tiến phiên bản Basel II, được quốc tế khuyến nghị áp dụng từ ngày 1/1/2023.

Xuất phát từ kinh nghiệm duy trì hoạt động ngân hàng tăng trưởng bền vững, Basel III nâng cao chuẩn mực/yêu cầu, chủ yếu với vốn tự có, quản lý chứng khoán hóa các khoản tín dụng, mức thanh khoản, ổn định để ngân hàng có thể vượt qua tình huống khủng hoảng kinh tế, thông qua áp dụng chỉ số LCR, NSFR…

Trong bối cảnh Việt Nam đang đối diện nhiều thách thức do dịch Covid-19, HDBank được cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s duy trì mức xếp hạng B1 và nâng mức triển vọng ổn định. Ngân hàng đạt hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) 12,1% – bằng 150% mức tối thiểu 8%.

Bên cạnh đó, ngân hàng hoàn thành nhiều dự án quan trọng về hệ thống Treasury tự động, chiến lược chuyển đổi ngân hàng số, hoạt động kinh doanh 5 năm… với sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn uy tín thế giới. Kết hợp nền tảng tài chính mạnh, hệ sinh thái khách hàng tiềm năng, chiến lược kinh doanh phù hợp, HDBank luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng phát triển, tăng trưởng nhanh và bền vững.

Nguồn: https://news.zing.vn/hdbank-tien-phong-trien-khai-len-basel-iii-post1228001.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.