fbpx

Doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất 4 năm

Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, gần 44.200 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tổng cục Thống kê cho biết đây là mức tăng cao nhất trong vòng 4 năm.

Tại báo cáo tình hình kinh tế – xã hội mới nhất, Tổng cục Thống kê cho biết tháng 4, cả nước có gần 14.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 179.900 tỷ đồng, tăng 33,1% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 19,6% so với tháng trước.

Trong tháng, còn có 5.745 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với tháng trước và tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước; 4.598 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 107,8% và tăng 11,6%; 5.608 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 62,2% và tăng 158,9%; 1.541 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,2% và tăng 57,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có gần 44.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627.700 tỷ đồng, tăng 17,5% về số doanh nghiệp và tăng 41% về vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm tăng cao nhất trong giai đoạn 2017-2021 và tăng ở tất cả ngành kinh tế.

“Điều này cho thấy sau thành công thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2025 tăng lên”, cơ quan thống kê nhận định.

Nếu tính cả 792.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 14.900 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm là 1,4 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, gần 19.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm lên 63.400 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 15.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 4 tháng đầu năm nay, có 51.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, hơn 28.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 16.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 6.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Trung bình mỗi tháng có gần 12,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nguồn: https://news.zing.vn/doanh-nghiep-thanh-lap-moi-tang-cao-nhat-4-nam-post1209554.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.