fbpx

Đại hội cổ đông Eximbank lại bất thành

Với tỷ lệ không đồng ý thông qua quy chế tiến hành đại hội vượt quá bán, Eximbank tiếp tục không thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Sáng 26/4, Eximbank tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần thứ 3 sau 2 lần tổ chức vào năm 2020 bất thành trước đó do không đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong lần thứ 3 này, đã có tổng cộng 94 cổ đông tham dự với 1,161 tỷ cổ phần, tương đương 94,51% cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank tham gia.

Đại hội cũng có sự tham gia của đại diện Ngân hàng Nhà nước để tiến hành giám sát. Tuy nhiên, ngay trong tờ trình đầu tiên lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, đã có hơn 50% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội không đồng ý thông qua quy chế tiến hành.

Điều này khiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Eximbank một lần nữa bất thành.

Theo đại diện một nhóm cổ đông lớn nắm trên 10% vốn ngân hàng, lý do không thông qua quy chế tiến hành họp đại hội chính là việc một số tờ trình liên quan miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) theo kiến nghị của các nhóm cổ đông trước đó không đúng nội dung.

Cũng tại đại hội sáng nay, danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chỉ bao gồm 4 nhân sự là bà Lê Hồng Anh, bà Đào Phong Trúc Đại, ông Nguyễn Hiếu và ông Yasuo Takeuchi.

Bên cạnh đó, danh sách thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ mới được NHNN thông qua là ông Trần Ngọc Dũng, Trịnh Quốc Bảo và bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc.

Theo kế hoạch, trong sáng ngày mai (27/4), Eximbank sẽ tiếp tục triệu họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua các nội dung liên quan hoạt động kinh doanh năm 2021 và các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

Nguồn: https://news.zing.vn/dai-hoi-co-dong-eximbank-lai-bat-thanh-post1208370.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.