fbpx

ACV lãi gần 900 tỷ trong quý I

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 861,8 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ 2020.

Ba tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam () ghi nhận doanh thu ở mức 1.904 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ 2020. Doanh thu giảm mạnh cùng việc giá vốn giảm không đủ mạnh đã khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm tương ứng.

Dù chưa thể so với cùng kỳ 2020, doanh thu và lợi nhuận của ACV đã tăng quý thứ ba liên tiếp. Doanh thu từ hoạt động từ chính của ACV cũng tăng 65,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 901 tỷ đồng, trong đó lãi từ tiền gửi hơn 476 tỷ đồng, từ chênh lệch tỷ giá khoảng 423 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 3, tổng tài sản của ACV đạt hơn 56.300 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư ngắn hạn theo hình thức gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 12 tháng chiếm hơn một nửa với khoảng 32.200 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm nay.

Chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh, năm 2020, ACV ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 7.791 tỷ đồng, giảm 10.562 tỷ đồng so với năm 2019, tương đương mức giảm 57,62%.

Doanh nghiệp vẫn ghi nhận doanh thu tài chính đạt 2.231 tỷ đồng, tăng 16%. Đây là khoản thu chủ yếu đến từ lãi gửi ngân hàng của ACV, phần còn lại đến từ cổ tức doanh nghiệp được hưởng. Điều này đồng nghĩa trong năm 2020, chưa cần sản xuất kinh doanh, trung bình mỗi ngày ACV hưởng tới 6,1 tỷ đồng tiền lãi vay, cổ tức.

Nguồn: https://news.zing.vn/acv-lai-gan-900-ty-trong-quy-i-post1209934.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.